Break_Mill_SM-small

آسیاب آزمایشگاهی

مدل Break Mill SM4 جهت تهيه نمونه براي تعيين رطوبت،پروتئين و يا چربي نمونه مورد استفاده …

Rotary mill-wiley mill-small

آسیاب آزمایشگاهی

مدل Rotary Mill جهت تهيه نمونه آزمايشي براي مواد مختلف كاربرد دارد. این دستگاه قادر است …

Quadrumat senior-small

آسیاب آزمایشگاهی

 آسياب اتوماتيك آزمايشگاهي مدل Quadromat Senior براي تهيه نمونه هاي آزمايشي مشابه آرد …

Directindustry

آسیاب آزمایشگاهی

مدل Quadromat Junior براي تهيه نمونه آرد مشابه آرد در كارخانه از نظر ميزان خاكستر،بازدهي و …

bran duster-small

جداکننده آرد از سبوس

مدل Bran Duster وسيله‌ای اضافي براي آسياب هاي Junior و senior جهت تنظيم دقيق خاكستر آرد و

Sedimat-small

آسیاب آزمایشگاهی

مدل Sedimate تمام اتوماتيك با سيستم الك مخصوص بوده و ميتواند بطور مطمئن و با قابليت تكرار آرد با

Directindustry

رطوبت‌سنج MT-CA

تعيين رطوبت 10 نمونه بطور اتوماتيك و هم زمان، سريع، قابل اعتماد، با قابليت تكرار پذیری و …

extensograph E-small - Copy

اکستنسوگراف مدل E

اين دستگاه براي تعيين ويژگي‌هاي كيفي آرد و گندم بكار برده مي‌شود. كاربردهاي اصلي اين دستگاه شامل …

farinograph-ts-edit

فارینوگراف مدل TS

دستگاه فارینوگراف يكي از دستگاه هاي اصلي كنترل كيفي و پژوهش و توسعه در صنايع آرد سازي و  …

farinograph-e-edit

فارینوگراف مدل E

دستگاه فارینوگراف يكي از دستگاه هاي اصلي كنترل كيفي و پژوهش و توسعه در صنايع آرد سازي و  …

glutograph-E-small

گلوتوگراف مدل E

اين دستگاه خصوصيات ژلاتينه شدن و فعاليت آنزيمي آرد،گندم،چاودار،آرد برنج را طبق …

GlutoPeak-small

گلوتوپیک

دستگاه Glutopeak که به دستگاه‌های 3 گانه برابندر(فارینوگراف، اکستنسوگراف، آمیلوگراف) اضافه شده است …