بوجاری – Labofix

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

این دستگاه برای بوجاری تمام انواع غلات مثل گندم، جو، چاودار، ذرت، برنج، سورگوم، علوفه، سبزیجات، دانه‌های روغنی … به‌صورت دانه قبل از آسیاب کردن استفاده می‌شود. هرجا که نیاز به تمیزکردن یا درجه‌بندی نمونه به‌صورت دقیق، قابل‌اعتماد و تکرارپذیر باشد لابوفیکس را انتخاب کنید. همچنین برای تعیین درجه ناخالصی قابل‌قبول در استاندارد EC برای تعیین کیفیت گندم نرم، چاودار، جو، ذرت یا گندم سخت کاربرد دارد.

ویژگی‌های دستگاه

  • عملیات کم‌صدا بدون تولید گرد و خاک

  • قابلیت تکرارپذیری بالا

  • اپراتور، تاثیری در نتیجه آزمایش ندارد.

  • ترکیبات متغیر از جداکننده‌های هوایی، الک‌ها و استوانه‌های کنگره‌دار در محل بوجاری و درجه‌بندی استفاده می‌شوند.

  • قابل‌استفاده در کارخانجات آرد، سیلوها، کارخانجات روغن‌کشی، پوست‌گیری دانه‌ها و …