اخبار و رویدادها

iranplast

 گزارش دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

iranplast

 دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

agrofood

 گزارش کارگاه عملی تجهیزات آزمایشگاهی Brabender

agrofood

 گزارش نمایشگاه Agrofood 2018

agrofood

 بیست و پنجمین نمایشگاه Agrofood

Iranplast-3

 سمینار معرفی گلوتوپیک

Iranplast-3

 گزارش یازدهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان

Iranplast-3

 یازدهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان

کارگاه بررسی کیفیت رئولوژیکی آرد و خمیر با Brabender Workshopدستگاه‌های 3 فاز Brabender

Iranplast-3

 گزارش نمایشگاه ایران پلاست 2017

Iranplast-3

 نمایشگاه ایران پلاست 2017

انستیتو تغذیه-3 تمدید قراردادی 35 ساله با انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

گزارش نمایشگاه AgroFood 2017

بیست و چهارمین نمایشگاه صنایع کشاورزی

ibex-12گزارشی از نمایشگاه Ibex

icon-ibex دهمین نمایشگاه آرد و نان

k-show-2016  نمایشگاه پلاستیک آلمان

column1-image6  نمایشگاه آگروفود 2016

column1-image6  بیست و سومین نمایشگاه صنایع غذایی، کشاورزی و محصولات مربوطه

column1-image6  نمایشگاه ایران پلاست 2016

seminar1-small  دومین سمینار اهمیت کنترل کیفی آرد و کاربرد دستگاه‌های تخصصی

column1-image6  حضور پررنگ پاک فن در نهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان

column1-image6  کمپانی برابندر 92 ساله شد

column1-image6  نمایشگاه IBA رویداد مهم و تاریخی

column1-image6  اولین کنفرانس کاربرد صمغ های بومی در مواد غذایی

column1-image6  هشتمین نمایشگاه صنعت نان

column1-image6  دعوت به هشتمین نمایشگاه صنعتی نان Ibex 2014