اطلاعات تکمیلی

Absorptometer

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

مدل جدید جذب کربن و روغن در 2 نوع B و C برای انجام  آزمایش دقیق، قابل تکرار و اندازه‌گیری مقاومتی که کربن در برابر چرخش پره‌ها در طی اضافه کردن روغن و هنگام جذب کربن سیاه نشان می‌دهد.