Plasti-Corder_Lab-Station-small

Plasti-Corder Lab-Station

دستگاه لاب استيشن با اتصال به ميكسرها و اكسترودرهاي همراه با Docking station تشكيل دستگاه …

Plastograph_EC-small

Plastograph EC

رئومتر گشتاوری اقتصادی برای میکسرها و اکسترودرها، این مدل رومیزی و جهت تحقیقات و شبیه‌سازی …

 

Stand-alone Extruder KE 19

Stand-alone Extruder KE 19

میکسرهای قابل تعویض، قابل اتصال به پلاستی کوردر و پلاستوگراف جهت ترموپلاستیک، ترموست و …

Stand alone extruder ke 30

Stand-alone Extruder KE 30

اكسترودر دو پيچه كه سيلندر آن بصورت لولايي بوده و مي توان آنرا باز نمود. با طول سيلندرهاي مختلف …

Lab Compounder 20-40-small

Lab-Compounder KETSE 20/40

اكسترودر دو پيچه متحرک مدل KETSE 20/40 كه با اتصال به درايو مربوطه كاربردهای متعددی را …

mini-comp-kedse-12-36-small

Mini-Compounder KETSE 12/36

اكسترودر دو پيچه مدل KETSE 12/36 كه با اتصال به درايو مربوطه كاربردهای متعددی را شامل می‌شود …

Rheometric die heads-small

Twin Screw Extruder PTSE 12/36

این مدل دستگاه با میزان خروجی پائین 0/6-20 kg/h برای تحقیق و توسعه کاربرد دارد. مزیت این دستگاه …

twin-extruder-ptse-20-40

Twin Screw Extruder PTSE 20/40

اكسترودر دو پيچه كوچك كه با اتصال به درايو مربوطه كاربردهای متعددی را شامل می‌شود …

water bath-small

Water bath

این دستگاه با روش‌هایی خاص پروفایلی که اکسترود شده است، را خنک می کند و به‌این‌ترتیب …

Conveyor belt-small

Conveyor belt

نوار نقاله‌ای که جهت انتقال مواد خروجي از اكسترودر مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین …