Aqua inject

www.brabender.com

 

 Aqua Inject

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

افزودن آب بصورت اتوماتیک و با دقت بالا تحت کنترل نرم افزار

دستگاه Aqua- Inject دستگاهی مستقل است که برای افزودن آب به میکسر فارینوگراف به آن متصل شده و با دقت بالا آب را تا تنظیم منحنی فارینوگراف به آرد تزریق می کند. طراحی این دستگاه بصورتی انجام شده است که برای تنظیم دماهای بالاتر از دمای محیط  نیازی به دستگاه جداگانه ندارد و همواره آب را با دمای ثابت تنظیم شده منتقل می نماید.

توربین روتاری حجم سنج تعبیه شده در دستگاه بصورت اتوماتیک میزان جریان آب را اندازه گیری می نماید و آب را با دقت 0/25 میلی لیتر در مخزن میکسر تزریق می نماید. در نتیجه میزان دخالت خطاهای اوپراتوری در انجام آزمون ها کمتر شده و نتایج بدست آمده قابلیت تکرار بیشتری خواهند داشت.