اطلاعات تکمیلی

Conveyor belt

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

این بخش پروفیل اکسترود شده از هر نوع اکسترودری خارج و انتقال داده می‌شود. همراه با دستگاه کنترل سرعت، این بخش روی یک فریم متحرک سوار می‌شود که می‌تواند در ارتفاع تنظیم شود.