اطلاعات تکمیلی

Do-Corder-Plus

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

این دستـگاه مجهز به یک رئومتر گـشتاور برای انجام آنالیز مواد غذایی همراه با میـکسرهای برابندر و اکسترودرها می‌باشد.

Docorder  با میکسر اندازه‌گیری:

نمونه‌ها را با میکسرهای مختلف با این دستگاه تست کنید. میکسرها تمام پروسه‌های مهم تولید مثل  ترکیب کردن و مخلوط کردن تحت شرایط مشابه تولید را با این دستگاه انجام می دهند. Docorder با اکـسترودر یا اینکه این دسـتگاه را با اکسترودر ترکیب کنید و تمام انواع اکـستروژن را در شـرایط  آزمایـشگاهی انجام دهید مـثل شکل‌دهی سرد – ژلاتـینه و پلاستیسـیته شدن – پـخت و باز شـدن – بافت‌دهی – اکسترود شدن