اطلاعات تکمیلی

اکسترودر – Extruder 19/20 DN

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

موادی که آزمایش می‌شوند به‌طور عملی Extrude,Plasified  می‌شوند. تمام مقادیر اندازه‌گیری شده مثل دور موتور، دمای ذوب شدن، فـشار ذوب شدن و …. به‌طور دائم ثبت می‌شوند و روی گراف نـمایش داده می‌شوند.

مشخصات

1- اكسترود با خروج مواد از دهانه دستگاه اكسترودر در مقیاس آزمايشگاهي

2- اندازه‌گيري شرايط اكسترود كردن يا خروج مواد به‌صورت عملي

3- توليد نمونه‌هاي كم جهت آزمايش‌هاي لازم

4- تغييرات سريع شرايط اكسترود كردن مواد

5- اندازه‌گيري خصوصيات رئولوژيكي با قالب‌هاي مخصوص ( Capiliary Dies)

6- جهت استفاده در امر پژوهش و توسعه براي آزمايش مواد اوليه و محصولات.