اطلاعات تکمیلی

Extrusion rheometr

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

تعیین و اندازه‌گیری با اکسترودر.  اندازه‌گیری و رئومتر برای اندازه‌گیری خواص

Shear rates و shear stress و ویسکوزیته پلیمرها و دیگر مواد با قابلیت پلاستیک شدن

در اکسترودرهای اندازه‌گیری، موادی که آنالیز می‌شوند پلاستیکی می‌شوند و به‌طور مداوم از درون رئومتر خارج می‌شوند.

در این مراحل فشار مختلف، دمای موجود و خروجی اندازه‌گیری می‌شوند.

براساس ابعاد خروجی‌ها (Die) رنج وسیعی از سرعت برش پوشش داده می‌شود. بنابراین اطلاعات قابل‌اعتماد درباره پروسه در تمام مراحل پروسه مشخص است.

این از مزایای سیستم‌های این‌چنینی در مقایسه با رئومترهای با فشار بالا می‌باشد.