اطلاعات تکمیلی

Film Quality Analyzer

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

این دستگاه مقدار شفافیت را اندازه می‌گیرد و به‌صورت چشمی کیفیت blown و Flat film را در اشل آزمایشگاهی کنترل می‌کند. دستگاه بر روی خط سوار شده و تفاوت بین  black specks , gels, fisheyes, holes را مشخص می‌کند.