اطلاعات تکمیلی

Film Test Line

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

یک دستگاه ترکیبی جهت کنترل تمام اتوماتیک فیلم‌های اکسترود شده است.

سیستم یکپارچه دستگاه تمام خطاهای عمومی مثل ژل‌ها، لکه‌های سیاه و … به‌طور صحیح، دقیق و مداوم تشخیص می‌دهد.

  • اپراتوری تمام اتوماتیک
  • اندازه‌گیری و ارزیابی بدون فضای خالی
  • نمایش موازی فیلم دوربین و عکس‌های ذرات
  • ارزیابی اتوماتیک فیلم‌ها از طریق تعیین درجه فیلم
  • امکان استفاده اختیاری NIR یا Haze meter