اطلاعات تکمیلی

Flat Film Take Off

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

دستگاه متحرک و کامل برای خروج فیلم‌ها به‌صورت عمودی و افقی برای رنج وسیعی  از پلیمرهای ذوب‌شده.
وجود سیستم خنک‌کننده و گرم‌کننده در دستگاه.