اطلاعات تکمیلی

FSR

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

– دستگاه بلندکردن فیلم ، ورق یا   ribbon

– دمای دقیق تهویه

این دستگاه می‌تواند ورق فیلم را تا حداکثر سرعت فیلم  10m/min بیرون آورد.

می‌تواند به‌صورت دستی یا از طریق کامپیوتر کنترل شود.

قابل تنظیم برای ارتفاع روی پایه قابل حرکت حاوی بخش امنیتی می‌باشد.

دمای مایع بین 10 تا 180 قابل تنظیم است .