اطلاعات تکمیلی

گلوتوگراف

Glutograph E

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

كيفيت گلوتن خـشک و مرطوب به‌طور دقيق، موثق و  قابل تکرار به‌صورت الکترونیکی تعیین می‌شود. منحنی رسم‌شده ویژگی كشش  و الاستيكي گلوتن مرطوب و گلوتن خشك كه با اضافه نمودن آب به‌صورت مرطوب در آمده باشد را به‌صورت واقعي، موثق و با قابليت تكرار نشان مي‌دهد. كيفيت آرد از نقطه نظر قابليت مصرف آن براي توليد ماكاروني بررسی می‌شود. آسيب‌ديدگي آرد و گلوتن خشك در اثر خشك كردن بوسيله حرارت مشخص می‌شود. کیفیت گلوتن از نظر قوی یا ضعیف بودن و مصرف آن برای صنایع مختلف تعیین می‌شود. جدا از اندازه‌گیری خواص خمیر با دستگاه فارینوگراف و اکستنسوگراف، کنترل جداگانه گلوتن خشک و مرطوب که تاثیر افزودنی‌ها را مشخص می‌کند هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

مزایا

– روش آزمایش خواص گلوتن را مشخص می‌کند.

– اندازه نمونه کوچک است 2-3g

– اندازه‌گیری الکترونیکی بوده و نتایج به‌صورت گراف و دقیق مشخص می‌شوند.

– اپراتوری آسان به روش صفحه تماسی

– اتصال به کامپیوتر ، پرینتر ، …