اطلاعات تکمیلی

Instalab 600 series – NIR

ساخت: کمپانی Dicky-John آمریکا

دستگاه دقیق وسریع به روش NIR  جهت تعیین ترکیبات مختلف مواد غذایی. ظرف نمونه برای نمونه‌های فیبری، جامد، پودر استفاده می‌شود و به‌صورت چرخان بوده که 120 بار اندازه‌گیری در هر مرحله انجام شده و میانگین آن‌ها در کمتر از 3 دقیقه نمایش داده می‌شود. دستگاه‌های سری 600، حاوی مدل‌های مختلف براساس تعداد فیلترها و آنالیزهایی که انجام می‌شود نتایج دقیق و قابل‌اعتماد در کمتر از 3 دقیقه به شما می‌دهند. ظرف نمونه، اندازه‌گیری در حالت چرخش، گرفتن میانگین 120 اندازه‌گیری، اعلام نتیجه در کمتر از 3 دقیقه، این دستگاه را بسیار کاربردی کرده است. فرم‌های کالیبراسیون متعدد به‌همراه دستگاه و قابل دانلودکردن از سایت کمپانی، دقت اندازه‌گیری را بالا برده و دستگاه را مناسب برای نمونه‌های مختلف کرده است. مدل 670 حاوی 7 فیلتر و مدل 610 حاوی 10 فیلتر می‌باشد. ترکیبات مختلف پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر، گلوتن، جذب آب و … توسط دستگاه تعیین می‌شوند.