اطلاعات تکمیلی

NIR- Kernelyzer F

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

دستگاه جدید آنالایزر NIR که جهت نمونه‌های پودری مثل آرد و نشاسته طراحی شده است. منـبع نوری اشـعه نزدیک مادون‌قرمز بهترین ترکیب طول‌موج را فراهم کرده و بعنوان یک دسـتگاه جدید جایگزین مدل قبلی با کالیبراسیون دقیق می‌باشد. 4000 تا از آخرین نتایج در دسـتگاه ذخیره می‌شوند و به راحتی قابل بازبینی هسـتند، درظرف چند ثانیه نمونه‌ها آنالیز شده و نتایج اعلام می‌شود. نرم‌افزار کامل و جامع امکان تهیه فرم‌های جدید کالـیبراسیون را برای محـصولات جدید فراهم کرده است.
دیتابیس برای 100 محصول و حاوی فرم کالیبراسیون اولیه برای آرد و نشاسته می‌باشد.