اطلاعات تکمیلی

واتر اکتیویته – LabTouch

ساخت: کمپانی Novasina سوئیس

– سیستم کنترل نیمه حرارتی و صفحه تماسی کارکرد دستگاه واتر اکتیویته LabTouch را دقیق و آسان کرده است.

– ذخیره شدن اطلاعات برروی SD کارت و قابل انتقال به کامپیوتر

– نتایج دقیق، قابل تکرار و قابل اعتماد

– جهت اندازه‌گیری aw برای تمام مواد به‌صورت جامد، مایع، ژل و… از واتراکتیویته پائین تا بالا

– دامنه اندازه‌گیری 0/06-0/97aw در دمای °45-0 با دقت+/-0/005aw

– قابلیت اتصال دستگاه مدل Advance به 2 دستگاه ارزان قیمت مدل Lab-Click جهت آنالیز همزمان 3 نمونه از طریق دستگاه مرکزی Labtouch

– دارای 4 استاندارد جهت کالیبره کردن دستگاه

دوستان دیگر از این مطلب استقبال کرده اند!

نقش و اهمیت واتر اکتیویته