اطلاعات تکمیلی

میکرو ویسکو آمیلوگراف

Micro Visco Amylograph

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

ترکیب 2 دستگاه آمیلوگراف E و ویسکوگراف E جهت آنالیز آرد و نشاسته. استفاده این دستگاه دقیق جهت صنایع غذایی، صنایع کاغذ و پارچه یا صنایع شیمیایی است.

– اندازه‌گیری خواص ژلاتینه شدن آرد و نشاسته خالص و عمل‌آوری شده

– اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی آرد

– تنظیم فعالیت دیاستاتیک با اضافه کردن آنزیم

– اندازه‌گیری تاثیر شرایط اکسترود شدن روی محصولات اکسترود شده

مزایا

– مناسب برای نشاسته و آرد

– نمونه کوچک 5-15 g

– زمان کوتاه اندازه‌گیری

– سرعت 300-0 دور در دقیقه

– اندازه‌گیری دما در حین آنالیز

– گرم و سردکردن تا 10 °C  در دقیقه