اطلاعات تکمیلی

Moisture Tester MT-CA

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

  • تعیین رطوبت 10 نمونه به طور همزمان، براساس روش استاندارد و با دقت بالا (0/1%)
  • بدون نیاز به کالیبراسیون، کاربری آسان بدون خطا و تغییرات آسان
  • دمای خشک کردن بالا برای نتایج دقیق
  • تعیین اتوماتیک رطوبت در رنج وسیع مواد