اطلاعات تکمیلی

رطوبت‌سنج  MT-C

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

رطوبت سنج تمام اتوماتيك، كه رطوبت ده نمونه را به‌طور همزمان و با دقت بسيار بالا تعيين مي‌نمايد.

مشخصات:

– دستگاه به‌طور اتوماتيك و براساس خشك كردن نمونه، رطوبت را تعيين مي‌نمايد.

– دستگاه داراي صفحه تماسي(Touch-Screen)بوده كه عمليات و كنترل آن از طريق كامپیوتر دستگاه با سیستم (Windows) به‌راحتی انجام مي‌شود.

– زمان كوتاه اندازه‌گـيري، نتايج دقيق، قابل اعـتماد و تكرارپذیر، بهترين و مناسـب‌ترين دسـتگاه براي آزمايشگاه‌هاي مدرن و كنترل کيفي را در اختیار شما می‌گذارد.

– براي خشك كردن از حرارت و جريان هوا استفاده مي‌شود و بدين طريق سرعت آزمايـش را بالابرده و در وقت بسيار صرفه جويي مي‌شود.

– ترازوي بسيار دقيق دستگاه كه در داخل آن قرار دارد داراي سيستم الكترونيكي مخصوص به‌خود دستگاه بوده و به‌طور مستقيم درصد رطوبت نمونه‌ها را نشان مي‌دهد.