اطلاعات تکمیلی

کوره آزمایشگاهی – Muffle Furnace

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

جهت تعیین خاکستر (مواد معدنی باقی‌مانده در محصول) در غلات و سایر محصولات غذایی. روش استاندارد که در تمام دنیا به ثبت رسیده است و برای حجم زیادی از مواد خام کاربرد دارد. دما از 300  تا 1100º C قابل تنظیم برای کاربردهای مختلف است.