اطلاعات تکمیلی

رطوبت‌سنج – Mw3011

ساخت: کمپانی Tews آلمان

رطوبت‌سنج‌های دسـتی جهت تعـیین سریع رطوبت در محل‌های نگـهداری یا خط تولید استفاده می‌شوند. سنسورهای بلند این نوع رطوبت‌سنج ها، اجازه می‌دهد تا رطوبت داخلی نمونه اندازه‌گیری شود. رطوبت‌سنج‌های سریع مدل (Mw3011) نتایج را در کمتر از ثانیه اعلام می‌کند. این رطوبت‌سـنج‌ها علاوه بر اندازه‌گیری رطوبت مواد غذایی، جـهت تعـیین رطوبت توتون در سـیگار، صـنایع کاغذ و … نیز قابل‌استفاده هستند.