اطلاعات تکمیلی

Plastograph EC

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

رئومتر گشتاوری اقتصادی برای میکسرها، اکسترودرها. مدل رومیزی جهت تحقیقات و شبیه‌سازی نمونه در آزمایشگاه جهت مواد خام، تهیه فرمول و کنترل کیفیت به موازات تولید، امکان تولید در اشل آزمایشگاهی