اطلاعات تکمیلی

اندازه‌گیری سیالیت مواد پودری

Powder Flow Analyzer

ساخت: کمپانی Stable Micro Systems انگلیس

تقریباً 50% از موادی که در صنایع استفاده می‌شوند، به‌صورت پودر هستند. استفاده از این بخش به‌همراه دستگاه بافت‌سنج این امکان را فراهم می‌کند که مشتری هزینه زیادی بابت تولید پودرهایی که به‌راحتی جریان پیدا نمی‌کنند یا از مخزن خارج نمی‌شوند نپردازد. بهترین فرمول را می‌توان جهت پودرها براساس خواص مورد نیاز توسط این بخش تعیین کرده و کیفیت و استحکام یا قوام محصول را بهبود بخشید. کاهش هزینه‌ها از طریق نگهداری، بسته بندی، حمل و … مناسب محصول. هرجا که تولید محصول با پودرها سرکار دارد تولید یکنواخت پودرها از اهمیت بالایی برخوردار است اندازه‌گیری خواص جریان داشتن پودرها به شما در تولید یک محصول یکنواخت کمک می‌کند.