اطلاعات تکمیلی

آسیاب – Quadrumat Senior

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

آسياب اتوماتيك عمومي آزمايشگاهي براي تهيه نمونه‌های آزمايشي مشابه آرد توليدي کارخانـجات آرد، این دستگاه دارای دو قسمت آسياب چهار غلتكي می‌باشد كه پشت سر هم قرار گرفته است. قسمت اول آسـياب جـهت خردكردن دانه بكار مي‌رود و پس از الك‌كردن دانه خردشـده در چـند مرحله، بخشي از آن به‌صورت آرد از سیستم خارج شده و بخش ديگر به قسمت بعدي آسياب براي نرم‌كردن هدايت مي‌شود و پس از آسياب‌شدن در اين قسمت آرد حاصل جـهت الك‌كردن و تفكيك وارد الك‌هاي مربوطه مي‌شود و بدين‌وسيله آردهاي حاصل در اين مرحله تفكيك مي‌شود.

كاربرد

1- توليد آرد مشابه آرد توليدي كارخانه آرد

2- سنجش ويژگي‌هاي آسياباني گندم‌هاي مختلف

3- تعيين ميزان بالقوه توليد آرد گندم مورد آزمايش

مشخصات

– توليد 4 محصول آسياباني گندم با هم: آرد خردشده ( Break Flour )  – آرد نرم‌شده ( Reduction Flour ) – زبره يا آرد زبر ( Short) – سبوس

– كارآئي بالا و آسـياب‌كردن ملايم و نرم با بكارگيري سيسـتم چهارغلتكي آسـياب با غلتك‌هاي سخت، شياردار و صاف.

– عبور از دوسري سيستم سه غلتكي

– عدم استفاده از الك‌كردن واسطه

– تميزكردن الك‌ها به‌وسيله خود دستگاه

– اپراتوری آسان

– ثبت تولیدات دستگاه با قابليت تكرار

– خروجی  10-8 کیلوگرم

– بازدهی 75%-65%( همراه با بران داستر 80%)

– مقدار خاکستر 65/0-45/0% روی ماده خشک