اطلاعات تکمیلی

استاندارد کالیبراسیون

SalT Standards

ساخت: کمپانی Novasina سوئیس

استانداردهای دقیق کالیبراسیون جهت کالیبره کردن دستگاه‌های اندازه‌گیری aw

– قابل احیاء و استفاده برای سال‌های طولانی در صورت نگهداری صحیح