اطلاعات تکمیلی

 SpectraAlayzer 2.0 Top Window – NIR

ساخت: کمپانی Zeutec آلمان

دستگاه NIR با سیستم ظرف چرخان در بالای دستگاه، نتایج دقیق جهت نمونه‌های پودری نظیر آرد می‌دهد. منبع نوری در قسمت بالای دستگاه قرار گرفته و ظرف نمونه که روی آن قرار می‌گیرد، کار را آسان کرده است به‌طوری‌که نمونه‌هایی که داخل بسته‌بندی هستند به راحتی در ظرف قرار گرفته و آنالیز می‌شوند. در طی آنالیز، ظرف نمونه شیشه‌ای می‌چرخد و میانگین نتایج آنالیز گرفته می‌شود. برای نمونه‌های مایع، ظرف مخصوص وجود دارد که فقط چند قطره از نمونه داخل آن قرار می‌گیرد و آنالیز انجام می‌شود.