اطلاعات تکمیلی

NIR – SpectraAlyzer 2.0 Olive

ساخت: کمپانی Zeutec آلمان

راه‌حل بسیار سریع و دقیق جهت آنالیز زیتون یا روغن زیتون، مربوط به زمان برداشت محصول یا مربوط به زیتون عمل‌آوری شده. مقدار رطوبت و روغن موجود در میوه زیتون، عدد پراکسیدو اسیدیته، توسط این دستگاه اندازه‌گیری و تعیین می‌شود.