اطلاعات تکمیلی

Stand alone Extruder KE30

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

دستگاه مجزا چندمنظوره برای آنالیز و پروسه کردن پلیمرها و مواد مختلف نظیر غذایی، دارویی و شیمیایی.
طراحی کامل و ظاهر تکنیکی راه‌حلی ایده‌آل برای کاربرد در آزمایشگاه و تولید در  اشل آزمایشگاهی.
مناسب برای تحقیق، تولید جدید، بازبینی مواد ورودی و محصول خروجی.