اطلاعات تکمیلی

اکسترودر – Stand alone Extruder KE19

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

این مدل اکسترودر یک دستگاه Stand alone  برای آزمایشگاه و پایلوت پلانت می‌باشد. کاربرد اکسترودر در آزمایشـگاه مواد غذایی برای تنظـیم شرایط تولید محصول و اطمینان از کیفـیت بالای محصول از واجبات است. دستگاه‌های اکسترودر برابندر برای تنظیم شرایط تولید برای محصولات مختلف، بیشترین کاربرد را دارند.

کنترل کیفیت و تست مواد خام – تغییر محصول و به‌دست آوردن فرمول مناسب – تست خاصیت اکسترودر کردن مواد مختلف – توسعه و تنظیم شرایط تولید- اضافه کردن رنگ و طعم دهنده‌ها و تاثیر آن – اندازه‌گیری خواص رئولوژیکی مـخلوط‌ها و ترکیبات مختـلف تولیدی در مقیاس آزمایـشگاهی