اطلاعات تکمیلی

Swelltest

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

از بازگشت ، خطا در کیفیت محصول جلوگیری کنید.

 یک اندازه‌گیری دقیق و بدون تماس با قطر اجسام.