اطلاعات تکمیلی

تکسچر آنالایزر

مدل TA-XT Express

ساخت: کمپانی StableMicroSystems انگلیس

این مدل دستگاه تکسچر آنالایزر جهت آنالیز نمونه‌هایی که نیاز به نیروی کمتری دارند در بخش کنترل کیفی استفاده می‌شود. انجام آزمون‌های متنوع برای کاربردهای نیروی کمتر استفاده می‌شود. 2 مدل از این دستگاه وجود دارد: یکی با صفحه نمایش تماسی و دیگری با کی‌برد کنترل می‌شود. پروفایل آنالیز ذخیره می‌شود و نتایج به راحتی می‌توانند با استاندارد مثل TPA یا Bloom  آنالیز شوند حداکثر لودسل که می‌تواند داشته باشد 10kg است. قیمت مناسب دستگاه تکسچر آنالایزر و انجام تست‌های وسیع به‌همراه پروب‌های مختلف این دستگاه را مناسب جهت انواع صنایع کرده است.