اطلاعات تکمیلی

ویسکوگراف – Viscograph E

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

دستگاه استاندارد برای اندازه‌گیری ویسکوزیته نشاسته و محصولات حاوی نشاسته است. دستگاه میزان نشاسته گندم، ذرت، سـیب‌زمینی، برنج را اندازه گرفته و اطلاعات زیر در مورد خواص رئولوژیکی محصول را می‌دهد.

– نشاسته و محصولات حاوی نشاسته Gelification خواص ژلاتینه شدن و ژلیفیکیشن

– ویسکوزیته سرد و گرم

– قوام مواد غلیظ کننده و اتصال دهنده ها

– ثبات اسیدی نشاسته

– آزمایش قابلیت اکسترود شدن

– اندازه‌گیری نشاسته صنعتی

– اندازه‌گیری مایع، سوسپانسیون، خمیر و غیره

با این دستگاه اطلاعات قابل تکرار و قابل اعـتماد در مورد خواص رئولوژیکی ماده، غلیظ شدن یا رقیق شدن توسط حرارت دهی، ظرفیت‌های مختلف غلظت، ژلیفیکه‌شدن، ویسکوزیته بالا و پایین، گرم و سرد، مقاومت و … به‌دست می‌آید.

– شروع ژلاتینه شدن

– ژلاتینه شدن حداکثر

–  دمای ژلاتینه شدن

– ویسکوزیته در طی نگهداشتن

– ویسکوزیته در انتهای سردکردن