اطلاعات تکمیلی

Volscan

ساخت: کمپانی Stable Micro Systems انگلیس

تولیدکننده‌های نان، خواص آردی که  در هر بخش تولید استفاده می‌شود را ارزیابی می‌کنند تا نانی که در نهایت تولید می‌شود، خصوصیات کیفی بالایی داشته باشد. یکی از این خواص مهم حجم نان است که می‌تواند اطلاعات در مورد دانستیه نان، پخش گلوتن در آرد را بدهد. اگر حجم نان مناسب نباشد به این معنی است که از آرد ضعیف استفاده شده است یا فعالیت آنزیمی ضعیف بوده است. آرد خیلی قوی هم می‌تواند یک نان با حجم کوچک تولید کند به این معنی که زمان فرمانتاسیون بیشتری  لازم بوده است. بنابراین بسیار مهم است که روش سریع و دقیق جهت اندازه‌گیری حجم نان داشته باشید که بتواند این خصوصیات  را تعیین کنید. قسمت Volscan دستگاه بسیار توانمند و دقیق در این بخش می‌باشد. به تازگی این دستگاه در کنفرانس AACC تائیدیه تطابق این دستگاه با استاندارد بین المللی AACC را گرفته است. اندازه‌گیری حجم، طول، ارتفاع و عرض محصولات نانوایی همه مطابق روش استاندارد بوده و از تمام دستگاه‌های مشابه دقت بالاتری دارد.