اطلاعات تکمیلی

Water bath

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

این حمام آب جهت خنک کردن پروفیل اکسترودر شده جهت تهیه پلت یا اشکال دیگر پروفیل می باشد.