اطلاعات تکمیلی

Wire take off unit

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

 این دستگاه به همراه winding unit  سیم گالوانیزه را خارج و باد می‌کنند.

سیم‌های خالی قبل از این‌که در  dieها پوشش شوند، صاف هستند.

بعداز سرد شدن درحمام آب، 2 رل سیم را در کنش ثابت خارج می‌کنند.

این سیستم به‌صورت دستی یا اتوماتیک می‌تواند کنترل شود.