این کارگاه در تاریخ 26 شهریور 1401  با همکاری شرکت مولن شیمی آلمان در ایران در آزمایشگاه شرکت پاک فن با حضور تعدادی از متخصصین کارخانجات آرد و نان برگزار گردید.

در این کارگاه یک روزه متخصص تحقیق و توسعه کمپانی مولن شیمی آلمان با معرفی انواع آنزیم های آرد و نان و کاربرد آنها بر اساس خصوصیات آرد های ایران کارگاه رو شروع کرد و سپس با انجام تست های رئولوژی و پخت به بررسی عملکرد آنزیم ها در آرد و نان پرداخت

در پایان دوره شرکت کنندگان تاییدیه شرکت در دوره را دریافت کردند
امیدواریم بتوانیم جهت به روز رسانی و افزایش سطح آگاهی مشتریان عزیز بر اساس آخرین تکنولوژی ها و دستاورد های اروپایی این مسیر را ادامه دهیم.