شرکت پاک فن طبق روال سال های گذشته امسال نیز در نمایشگاه آرد و نان حضوری پررنگ داشت.

چهاردهمین نمایشگاه در تاریخ 21 الی 24 شهریور ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

مفتخریم که میزبان شما در سالن 35  غرفه 3504  بودیم.