کارگاه عملی آموزش دستگاه های Brabender

کارگاه بررسی رفتار رئولوژیکی آرد و خمیر به وسیله تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی (Brabender)

با حضور:

مسئول فنی کمپانی Brabender  آلمان، آقای Stefan Jansen و خانم دکتر جزایری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برگزار گردید.

جمعی از فعالان بزرگ صنعت آرد، مدیران کارخانجات و مسئولین فنی در این سمینار شرکت کرده بودند.

محوریت بحث در این دوره از کارگاه آموزشی با تاکید بر اهمیت کنترل کیفی گندم، آرد و خمیر، بررسی رفتار رئولوژیکی آرد و خمیر توسط دستگاه های تخصصی آزمایشگاهی، بررسی گراف ها و نتایج آزمون دستگاه های فارینوگراف، اکستنسوگراف و آمیلوگراف، معرفی دستگاه گلوتوپیک و نقش آن در تعیین خصوصیات گندم و آرد برگزار شد. در پایان این دوره آموزشی نیز کارگاه عملی کارکرد دستگاه های فارینوگراف، اکستنسوگراف، آمیلوگراف و گلوتوپیک با همکاری شرکت کنندگان اجرا شد.

در کارگاه عملی یک نمونه آرد شاهد و یک نمونه آرد حاوی بهبود دهنده با هر 3 دستگاه آنالیز شد و تفسیر نتایج و ارزیابی آن توسط مدیر فنی شرکت برابندر انجام شد. همچنین پیشنهادات لازم برای مصرف غلظت مناسب افزودنی اضافه شده با توجه به نتایج گراف ها ارائه گردید.