دستاورد های نمایشگاه : IBA2018


شرکت برابندر آلمان با نزدیک به یک قرن فعالیت در حوزه آرد و نان با رونمایی از تکنولوژی های جدید خود در این صنعت باعث شگفتی بسیاری از مشتری های قدیمی خود شد. ارائه دستگاه ViscoQuick ، Twin Screw Extruder و  GlutoPeak و همچنین تکنولوژی MetaBridge که تمام دستگاه های برابندر را به هم متصل کرده و به مدیران کنترل کیفیت و مدیرعامل این امکان را می دهد تا از بیرون کارخانه بدون حضور در آزمایشگاه تمام آنالیزهای انجام شده را بررسی کنند و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. به نوعی این تکنولوژی جدید برابندر را میتوان به خانه های هوشمند تشابه داد که کنترل تمام سیستم در خارج از محیط آزمایشگاه انجام می شود.
شرکت برابندر شرایطی را به وجود آورده بود که بازدیدکنندگان امکان استفاده از دستگاه ها و انجام آنالیز در غرفه را داشتند که بسیار مورد رضایت و استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.