کارگاه بررسی کیفیت رئولوژیکی آرد و خمیر با دستگاه‌های 3 فاز Brabender

شرکت پاک فن و کمپانی Brabender با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و با استقبال گرم متخصصین همیشه همراه، در تاریخ 25 و 26 مهر ماه 1396 در 2 روز متوالی، کارگاه بررسی کیفیت رئولوژیکی آرد و خمیر با استفاده از دستگاه‌های 3 فاز Brabender را برگزار کرد.

در این دوره که میزبان مسئولین فنی کارخانجات معتبر بودیم، خانم دکتر سحر جزایری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری خانم مهندس آذر رحیمی، مدیر تحقیق و توسعه آرد تهران باختر به آموزش مطالب زیر پرداخت:

– اهمیت کنترل کیفی گندم، آرد و خمیر

– بررسی رفتار رئولوژیکی آرد و خمیر توسط دستگاه‌های تخصصی آزمایشگاهی

– بررسی گراف‌ها و نتایج آزمون دستگاه‌های فارینوگراف، اکستنسوگراف و آمیلوگراف

و همچنین کارگاه عملی کارکرد با دستگاه‌های فارینوگراف، اکستنسوگراف و آمیلوگراف هم بخشی از این دوره آموزشی بود.