اطلاعات تکمیلی

آسیاب – Sedimat

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

آسیاب مخصوص برای غلات جهت آماده‌سازی نمونه برای تست زلنی می‌باشد که نتایج قابل‌تکرار داده و به‌طور تمام‌اتوماتیک و با ظرفیت 100g در 3 دقیقه کار می‌کند. این آسـیاب به‌همراه شیکر نتایج قابل‌تکرار، برای تعیـین زلنی می‌دهد. تست سدیمانتاسیون زلنی، مقدار و کیفیت گلوتن آرد را مشخص کرده و خواص کیفی پخت آرد غلات را پیش‌بینی می‌کند.

لوازم اضافی برای تست زلنی

علاوه برآسیاب فوق، وسایل و مواد زیر برای تست زلنی لازم است:

شیکر، استوانه شیکر، سیستم اتوماتیک اندازه‌گیری، مواد (آب مقطر، محلول برم فنل آبی، اسیدلاکتیک، الکل ایزوپروپیلن)