دلیل تفاوت کاربردی دو آسیاب Junior و Sedimat کمپانی Brabender

 

تفاوت کاربردی این دو آسیاب قدرتمند کمپانی برابندر به نوع آرد تولیدی این دو آسیاب بر‌می‌گردد.

با استفاده از آسیاب Junior کاربر می‌تواند آردی مشابه آرد تولیدی در خط تولید خود را با تنظیم فاصله غلتک‌های این آسیاب در مقیاس آزمایشگاهی تولید کند که آرد تولیدی از این آزمایش بسته به نوع الک مورد استفاده در آسیاب و فاصله تنظیم‌شده غلتک‌ها و همچنین رطوبت گندم مورد استفاده، می‌تواند از نظر میزان سبوس موجود در آرد، اندازه ذرات و آسیب‌دیدگی نشاسته متفاوت باشد. غلتک‌های این آسیاب دارای شیارهای با زوایای ‌تیز است که در بالا بردن قدرت برشی آسیاب و شکست ذرات آرد نقش بسزائی دارد. آرد تولید شده از این آسیاب می‌تواند برای انواع تست‌های آزمایشگاهی مانند تست‌های رئولوژی (فارینوگراف، اکستنسوگراف، آمیلوگراف، گلوتوپیک، میکرو ویسکوآمیلوگراف و …) سنجش میزان گلوتن مرطوب، ایندکس، فالینگ نامبر و … مورد استفاده قرار گیرد.

 

Sedimat-Junior

کمپانی برابندر برای بالا بردن دقت در انجام تست زلنی، آسیاب دیگری را به نام آسیاب Sedimat معرفی می‌کند. شیارهای غلتک‌های این آسیاب با زوایای ملایم‌تری طراحی شده‌اند. این شکل شیارها باعث می‌شود که لایه‌های روئی دانه مانند سبوس و لایه‌های خارجی آلرون بصورت لایه‌ای برداشته شده و  طی فرایند تولید آرد، خرد نشوند و آرد تولیدی حتی‌الامکان از لایه‌های درونی اندوسپرم باشد. با توجه به اینکه تنها بخشی از دانه گندم که در تمامی انواع آردها بصورت کامل حضور دارد، آرد حاصل از بخش‌های مرکزی اندوسپرم است و نقش سایر بخش‌ها مانند لایه‌های خارجی آلرون و سبوس بسته به درجه استحصال آرد متغیر است، اندازه‌گیری خصوصیات کمی و کیفی پروتئین این بخش از دانه، اطلاعات بهتر و دقیق‌تری را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است که از آسیاب Junior هم می‌توان برای انجام تست زلنی استفاده کرد اما دقت آسیاب Sedimat مخصوص تست زلنی طراحی شده است.