اطلاعات تکمیلی

NIR – SpectraAlyzer 2.0 Juice

ساخت: کمپانی Zeutec آلمان

دستگاه NIR جهت آنالیز محلول‌ها نظیر آب میوه‌ها یا آب‌جو و … ترکیباتی نظیر الکل، شکر، دانستیه، PH، اسیدیته کل، اسیدیته ارگانیک و … از نمونه مورد نظر تعیین می‌شود. رنگ‌سنجی نیز می‌تواند توسط این دستگاه صورت گیرد. نرم‌افزار و کالیبراسیون هنگام تحویل دستگاه به‌همراه دستگاه می‌باشند. امکان اتصال دستگاه به شبکه و اینترنت نیز وجود دارد.