اطلاعات تکمیلی

NIR – SpectraAlyzer Grain

ساخت: کمپانی Zeutec آلمان

دستگاه دقیق اندازه‌گیری ترکیبات غلات به روش NIR، مناسب برای طیف وسیعی از مواد غذایی مثل غلات، دانه‌ها، دانه‌های روغنی، تمام فاکتورهای محصولات مثل پروتئین، رطوبت، روغن، خاکستر، سختی، جذب آب و… نمونه بدون نیاز به آسیاب‌شدن در قسمت بالای دستگاه وارد می‌شود و نمونه آنالیز می‌شود جهت نمونه‌های پودری ظرف مخصوص تعبیه شده است. اپراتوری دستگاه بسیار راحت بوده و نرم‌افزار کالیبراسیون، نتایج دقیق آنالیز را فراهم می‌کند.