شرکت پاک فن آزمایشگاه پخت را در کنار آزمایشگاه رئولوژی افتتاح کرد.

آزمایشگاه پخت

آزمایشگاه پخت

برای مشاوره تخصصی اصلاح آرد، نحوه استفاده از انواع آنزیم های آرد و نان از شرکت مولن شیمی آلمان، بررسی خواص رئولوژی آرد و بهبود کیفیت آرد با ما تماس بگیرید.