مصرف‌کنندگان محصولات آرایشی مو، اغلب تمایل به پر شدن مو‌های خود دارند که با حجم مو مرتبط است. یکی از مکانیسم‌هایی که به وسیله آن حجم مو به دست می‌آید، افزایش اصطحکاک فیبر به الیاف مو است. با این حال، اگر این اصطحکاک بیش از حد زیاد باشد، ‌شانه پذیری مو ممکن است تأثیر منفی بگذارد.

تجزیه و تحلیل بافت برای اندازه‌گیری شانه پذیری مو

شامپو‌های حالت دهنده و نرم‌کننده‌های مو برای هدف‌های مختلفی استفاده می‌شوند:

  • آن‌ها نیروی‌شانه را کاهش می‌دهند
  • براقیت را افزایش می‌دهند
  • خاصیت صافی و ضد الکتریسیته ساکن را ایجاد می‌کنند
  • قابلیت مدیریت مو را بهبود می‌بخشند.

انواع مختلفی از عوامل مفید از جمله سورفکتانتهای کاتیونی، پلیمر‌ها، نرم‌کننده‌ها و ترکیبات ویژه مانند ویتأمین‌ها، فیلتر‌های UV و غیره به خواص آرایشی کمک می‌کنند. به عنوان مثال، سیلیکون‌ها روغن‌های نامحلول هستند که معمولاً به‌عنوان مواد حالت‌دهنده برای مو استفاده می‌شوند، زیرا می‌توانند به طور مؤثری اصطکاک مو را کاهش دهند و احساسی نرم، صاف و ظاهری براق ایجاد کنند.

مهارکننده‌های UV در فرمولاسیون شامپو برای جلوگیری از آسیب و محو شدن رنگ مو به طور معمول استفاده می‌شوند.

انجام آزمایش‌ شانه پذیری مو برای اندازه‌گیری نیروی مورد نیاز برای یک‌شانه شدن مو از طریق یک نمونه موی، به شکل «تست‌شانه کردن مو» روی دستگاه بافت سنج استفاده می‌شود که به تولیدکنندگان در نوآوری تولید محصولات حالت‌دهنده مو کمک کند. Hair Combing Rig به تولیدکنندگان شامپو‌ها، نرم‌کننده‌ها و مواد صاف‌کننده اجازه می‌دهد تا «قابلیت‌شانه‌پذیری» نمونه‌های مو را برای اثبات ادعای محصولات خود ارزیابی کنند.

این پروب شامل یک نمونه کشی است که مو از بالا بسته شده و اجازه داده می‌شود آزادانه از پایه آویزان شود. یک اتصال‌شانه به لودسل ثابت می‌شود و از طریق نمونه مو به پایین کشیده می‌شود و امکان اندازه‌گیری نیرو‌های اصطکاک را فراهم می‌کند.

در زمان تست، بازوی Texture Analyzer‌شانه را از میان مو‌ها پایین می‌آورد و نیروی لازم را هنگام حرکت ثبت می‌کند. در پایان یک ضربه، ‌شانه به صورت مکانیکی جدا می‌شود و به موقعیت اولیه خود باز می‌گردد تا چرخه‌شانه زدن بعدی را آغاز کند. این اجازه می‌دهد تا چندین ضربه‌شانه زدن بدون ایجاد مزاحمت برای حرکت مو به سمت بالا به منظور تکرار آزمون انجام شود.

شانه پذیری مو مرطوب

در یک آزمایش‌ شانه پذیری مو مرطوب، نمونه‌های مویی که فقط حاوی آب هستند از طریق آزمایش برای ایجاد یک معیار اولیه اجرا می‌شوند. سپس، محلول آزمایشی روی همان نمونه مو اعمال می‌شود و مجدداً قابلیت‌شانه‌پذیری اندازه‌گیری می‌شود تا مشخص شود که آیا، به عنوان مثال، حالت‌دهنده بهبود‌هایی در‌شانه کردن ایجاد می‌کند یا خیر.

حداکثر نیروی‌شانه کردن و کل کار انجام شده به عنوان اقدامات مقایسه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

کاهش قدرت و کار‌شانه کردن، به معنی‌شانه زدن آسان‌تر همراه با از بین بردن درهم تنیدگی الیاف مو است که برای اثبات ادعا‌های بهبود مو استفاده می‌شود. در عمل، مو‌ها با استفاده از محتوای آب مشخص به حالت «مرطوب» می‌رسند.

شانه پذیری مو خشک

ارزیابی نیروی‌شانه برای ارزیابی‌شانه‌پذیری مو‌های خشک به همان مهم است. همه انواع مو‌های اصلاح شده برای مثال، درمان شده با مواد شیمیایی (دکلره شده)، چربی زدایی شده (با استخراج با حلال)، و مو‌های درمان شده با پلیمر ممکن است افزایش نیروهای‌شانه کردن خشک را نشان می‌دهند که با اندازه‌گیری نیروهای‌شانه کردن مشخص می‌شود.

کار‌شانه کردن (بر حسب گرم سانتی‌متر) و نیرو به عنوان تابعی از فاصله کشش برای همه انواع مو‌های اصلاح شده در مقایسه با مو‌های شاهد به طور قابل توجهی بیشتر است و بنابراین می‌توان از این روش برای ارزیابی، سرم‌های صاف‌کننده مو‌های خشک استفاده کرد.

آزمایش‌ شانه کردن خشک نیز برای اثبات ادعای فیکساتور‌هایی که به راحتی از مو‌های خشک‌ شانه می‌شوند مفید است.

به لطف تحلیلگر بافت TA. XTplus، اکنون داده‌های قانع‌کننده دقیقی دارد که اثربخشی محصولات حالت دهنده‌های مختلف مو و شامپو و نرم‌کننده را نشان می‌دهد که می‌توان از آن برای اندازه‌گیری شانه پذیری مو بهره برد.