دستگاه واتر اکتیویته | فعالیت آبی یا واتراکتیویته چیست؟

فعالیت آبی یا واتر اکتیویته(که با دستگاه واتر اکتیویته اندازه‌گیری [...]

اندازه گیری کیفیت آرد و خمیر با دستگاه اکستنسوگراف

دستگاه اکستنسوگراف ابزاری است که برای اندازه‌گیری کیفیت آرد و [...]

آمیلازها و آنزیم ها در آرد و موارد استفاده آنها در نانوایی

آنزیم‌ها پروتئین‌های بزرگی هستند که به‌عنوان کاتالیزور برای تسریع واکنش‌ها [...]

By |2021-12-12T22:49:12+03:30دسامبر 12, 2021|مطالب علمی|بدون ديدگاه

تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز قارچی بر حجم مطلوب نان

عملکرد اصلی آمیلازهای قارچی و میکروبی استانداردسازی آرد برای رسیدن [...]

Go to Top