مزایای اندازه گیری مداوم رطوبت

اگرچه دلایل اندازه گیری رطوبت دانه ها و بذر ها می تواند متفاوت باشد، اما مهمترین دلیل آن بهبود کیفیت محصول است.
اندازه گیری سریع رطوبت نمونه ها در زمین های کشاورزی به کشاورزان امکان تشخیص زمان صحیح برداشت را با اطمینان می دهد و در زمان صرفه جویی می کند. این عمل در عین حال امکان برگشت محصول توسط خریدار به دلیل مناسب نبودن میزان رطوبت را کاهش می دهد.
انجام فرایندهای پاکسازی و خشک کردن پس از برداشت محصول در کیفیت و بازده محصول بسیار تاثیرگذار است. با تنظیم صحیح میزان رطوبت محصول برداشت شده، پیش از انبار آن در سیلوها احتمال فساد، رشد حشرات و انفجار سیلو ها کاهش پیدا می کند. دلیل اصلی انفجار سیلوها وجود ذرات گرد دانه ها و قابل احتراق بودن آن هاست. میزان احتراق پذیری ذرات وابسته به میزان خشکی آن هاست.

 

سایر مطالب مرتبط در کانال تلگرام:

https://t.me/pakfantechnology